Wat neemt u mee naar het eerste consult
Indien het consult goed wordt voorbereid, kan de tijd optimaal worden benut.
Neem graag mee:

 

1. Het verzekeringsplaatje

Dit plaatje bevat uw polisnummer en het BSN die moeten worden ingevoerd.

 

2. Alle supplementen, vitaminen en medicijnen

Neem alle supplementen, vitaminen en medicijnen die u gebruikt mee. De potjes en van de medicijnen de bijsluiter mee te nemen. Ook al denkt u dat bepaalde producten niet van belang zijn, kan gebruik invloed hebben op de behandeling.

 

3. Het medisch dossier

Vraag een kopie op van uw medisch dossier bij de huisarts en/of de balie van het ziekenhuis waar de onderzoeken zijn verricht. Geef aan dat dit voor eigen gebruik is, de arts hoeft het dan niet aan te vragen. In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst is vastgelegd dat de patiënt recht heeft op een kopie van het dossier.
Artikel 454 De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Artikel 456 De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454. De hulpverlener mag voor de verstrekking van een redelijke vergoeding in rekening brengen.
http://www.medicalfacts.nl/2009/02/09/opvragen-medisch-dossier-niet-eenvoudig/

 

4. De vragenlijst kunt u, indien gewenst, van te voren uitprinten en invullen.

 

5. De zelf geschreven ziektegeschiedenis

Maak graag op een A4 formaat papier een overzicht van medische gebeurtenissen vanaf de geboorte tot het heden, zeer beknopt in 1 of 2 trefwoorden, vermelden in chronologische volgorde:
Complicaties bij de geboorte
Ziekten als kind (bijvoorbeeld astma, eczeem)
Doorgemaakte ziekten (bijv. infectieziekten)
Klachten van hoofd, luchtwegen, hart, gewrichten , etc
Medicijngebruik (bijv. antibiotica)
Operaties ( bijv. amandelen verwijderd)
Ongevallen
Verre reizen
Belangrijke emotionele gebeurtenissen

 

6. Klachten en vragen

U kunt de reden van uw bezoek op papier zetten. Ook de vragen die u wilt stellen, kunt u noteren, zo vergeet u niets.