Consult

Het maken van een afspraak, de voorbereiding van het consult en praktische informatie.

Consult met de arts Drs. Saskia van As, arts

 

 

Maken van een afspraak

Voor een consult is geen verwijzing nodig. De praktijk wordt veel geraadpleegd voor darmklachten, voedselallergieën en overgewicht. U kunt een consult aavragen als 'second opinion'. Afspraken kunnen uitsluitend worden gemaakt tijdens het telefonische spreekuur van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00. Telefoonnummer 035-6241405. Er is maximaal een wachttijd van 2 weken.

Het voorbereiden

Het eerste consult duurt een uur. Besproken worden de klachten en de ziektegeschiedenis. Indien het consult goed wordt voorbereidt, kan de tijd optimaal worden benut. Onder het kopje voorbereiding staat aangegeven wat u meeneemt voor het eerste consult. Men kan de vragenlijst van de website invullen. Voor acupunctuur wordt aangeraden om minimaal 6 behandelingen te ondergaan.

Behandeling

Tijdens het intake gesprek wordt de gescheidenis doorgenomen en vindt lichamelijk onderzoek plaats. De voeding wordt uitvoerig besproken. Indien nodig wordt laboratorium- onderzoek ingang gezet. Wanneer de testuitslagen bekend zijn, wordt tijdens het vervolgconsult het resulaay doorgenomen. U ontvangt een kopie van de uitslag en indien gewenst zullen de bevindingen met de huisarts of specialist worden besproken.

 

Wat neemt u mee naar het eerste consult (PRINT DE ONDERSTAANDE LIJST HIER)
Indien het consult goed wordt voorbereid, kan de tijd optimaal worden benut.
Neem graag mee:

 

1. Het verzekeringsplaatje

Dit plaatje bevat uw polisnummer en het BSN die moeten worden ingevoerd.

 

2. Alle supplementen, vitaminen en medicijnen

Neem alle supplementen, vitaminen en medicijnen die u gebruikt mee. De potjes en van de medicijnen de bijsluiter mee te nemen. Ook al denkt u dat bepaalde producten niet van belang zijn, kan gebruik invloed hebben op de behandeling.

 

3. Het medisch dossier

Vraag een kopie op van uw medisch dossier bij de huisarts en/of de balie van het ziekenhuis waar de onderzoeken zijn verricht. Geef aan dat dit voor eigen gebruik is, de arts hoeft het dan niet aan te vragen. In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst is vastgelegd dat de patiënt recht heeft op een kopie van het dossier.
Artikel 454 De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt. Artikel 456 De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454. De hulpverlener mag voor de verstrekking van een redelijke vergoeding in rekening brengen.
http://www.medicalfacts.nl/2009/02/09/opvragen-medisch-dossier-niet-eenvoudig/

 

4. De vragenlijst kunt u, indien gewenst, van te voren uitprinten en invullen.

 

5. De zelf geschreven ziektegeschiedenis

Maak graag op een A4 formaat papier een overzicht van medische gebeurtenissen vanaf de geboorte tot het heden, zeer beknopt in 1 of 2 trefwoorden, vermelden in chronologische volgorde:
Complicaties bij de geboorte
Ziekten als kind (bijvoorbeeld astma, eczeem)
Doorgemaakte ziekten (bijv. infectieziekten)
Klachten van hoofd, luchtwegen, hart, gewrichten , etc
Medicijngebruik (bijv. antibiotica)
Operaties ( bijv. amandelen verwijderd)
Ongevallen
Verre reizen
Belangrijke emotionele gebeurtenissen

 

6. Klachten en vragen

U kunt de reden van uw bezoek op papier zetten. Ook de vragen die u wilt stellen, kunt u noteren, zo vergeet u niets. 

 

 

Vergoeding
De vergoeding van consulten is afhankelijk van de polisvoorwaarden. De verzekeraar kan vragen van welke beroepsverenigingen de arts lid is. (zie lidmaatschap).
U kunt bij de zorgverzekeraar informeren hoeveel u vergoed krijgt:
a) het bedrag per consult per dag.
b) het totale bedrag per jaar.

De door de beroepsvereniging geadviseerde consulttarieven worden aangehouden.
Voor consulten van 30 minuten wordt € 70,00 gerekend.
Consult van 55 - 60 minuten bedraagt € 130,00. De consulten worden contant afgerekend (nog geen mogelijkheid tot pinnen). Indien nodig kunnen de tarieven in overleg worden aangepast aan uw financiële situatie.
Telefonische gesprekken die langer dan 5 minuten duren worden (in overleg) in rekening gebracht, ook deze worden vergoed door de zorgverzekeraar.

 

Opleiding en lidmaatschappen
Saskia van As is opgeleid als huisarts, artsexamen 1976.
Lid van beroepsverenigingen:
Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde, MBOG lid sinds 2006. AGB code 84024133  

Text Box:   
http://www.mbog.nl/  

U kunt de websites van de verenigingen bezoeken.

Het lidmaatschap van deze verenigingen is alleen mogelijk voor artsen die geschoold zijn in de betreffende studierichting en verplichte bijscholingsdagen hebben gevolgd.
Artsenverenigingen leggen gedragsregels vast ten opzichte van patiënten en collega's.
De verenigingen hebben een commissie waar patiënten met een klacht terecht kunnen.

 

Bereikbaarheid en adresgegevens
Zie onder contact, bereikbaarheid

 

 

Pagina Top arrow

TAGs

advies albicans analyse antibioticagebruik behandeling besmetting blastocystis boek buik buikpijn candida clioquinol coeliakie constipatie daniel darm darmflora darmklachten diarree dientamoeba fragilis genees gentechniek giardia gisten glutenintolerantie hominis jeuk kinderen koolhydraten lamblia maagzweer medisch melk mglab moe ontlastingsonderzoek opgezette overgewicht parasieten paromomycine prikkelbare probiotica reizen review schimmels test tft tropen vermoeidheid voedselallergie winderigheid