Artikelen

Selecteer een van de onderstaande afbeelding om naar de geselecteerde onderwerp te gaan.

Artikelen geschreven door Drs. Saskia van As, arts

 

 

Drs. Saskia van As heeft veel publicaties op haar naam staan. Zij schrijft sinds 1991 voor verschillende medische tijdschriften. Hieronder zijn de publikaties ondergebracht in een verzameling subcategorieën.

 

 

De hoofd categorieën (click op een afbeelding om naar die categorie te gaan)

01. Parasieten

Artikelen -

Buikklachten, een opgezette buik, diarree, winderigheid of pijn kunnen duiden op een besmetting met darmparasieten. De twee darmparasieten die in Nederland het meest voorkomen, zijn Dientamoeba fragilis en Blastocystis hominis. Vaak worden zij beiden aangetroffen.

 

02. Darmflora, Microbiota

Artikelen -

De darm is bevolkt met triljoenen bacteriën die samen 1 tot 1½ kg wegen en als het ware een orgaan vormen. De darmbacteriën produceren vitaminen, werken ontgiftend en vormen een onmisbare barrière tegen de buitenwereld. Men kan de darmflora laten analyseren.

 

03. Maag en Darm

Artikelen -

Naar schatting heeft 20% van de Nederlandse bevolking darmklachten. Vaak wordt van PDS, Prikkelbaar Darm Syndroom, gesproken. Echter, klachten kunnen een onderliggende oorzaak hebben zoals parasitaire infecties, glutenintolerantie, melkintolerantie of ontstekingen.

 

04. Publicaties (overig)

Artikelen -

S. van As heeft sinds 1991 tientallen artikelen geschreven voor verschillende medische tijdschriften. Een bloemlezing is opgenomen. Artikelen betreffen parasitaire infecties, probiotica, prikkelbare darm, allergieën, glutamine, insulinestudies, verhoogd cholesterol en vitamine D.

 

05. Allergieën

Artikelen -

Allergieën kunnen zich op allerlei manieren uiten: jeuk en aandoeningen van de huid, een verstopte neus, tranende ogen, hoofdpijn, diarree, darmklachten en vermoeidheid. Allergische reacties kunnen ontstaan door inhalatie van stof of pollen, door voedsel of contact met de huid.

 

06. Candida spp.

Artikelen -

Candida is een gist. Candida overgroei in de darm veroorzaakt een opgezette buik, winderigheid of misselijkheid. Vaak nemen de klachten toe door consumptie van suiker of zetmeel. Niet iedereen heeft gisten in de darm, een analyse kan de aantallen nauwkeurig bepalen.

 

07. MGlab & Advies (Laboratorium)

Artikelen -

Objectieve meetmethoden vormen een belangrijk onderdeel van de diagnose. Vooral bij darmklachten zijn er (zeer, weg) veel mogelijkheden tot onderzoek. Het is niet altijd gemakkelijk het resultaat te interpreteren, zo kan de uitslag van een test positief zijn, terwijl men niet ziek is.

 

08. Overgewicht

Artikelen -

Nederland staat niet in de top 10 van de dikste landen ter wereld. Wel heeft de helft van de bevolking overgewicht en is 20% van de kinderen te dik - een derde zal dit extra gewicht nooit verliezen en altijd dik blijven. De relatie tussen hoge insuline spiegels en buikomvang wordt besproken.

 

09. (Gezonde) Voeding

Artikelen -

Het lichaam is geëvolueerd op basis van een zuinigheidsprincipe en luchtig voedsel. Mensen zijn bang honger te krijgen zonder zetmeelrijke producten. Niet de "dichtheid" maar het volume van de maaltijd is belangrijk. Studie toont aan dat 500 gram groenten, even verzadigd werkt.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

01. Artikelen over Parasieten

01.1 Parasieten

Artikelen -

De meest schadelijke darmparasiet is Entamoeba histolytica, de veroorzaker van echte amoebendysenterie. Besmetting is gevaarlijk omdat de parasiet zich in de lever kan nestelen. Vroeger konden de levercysten niet behandeld worden, maar nu gelukkig wel. Dysenterie gaat gepaard met volumineuze, plakkerige, stinkende ontlasting. Lees hier verder over parasietaire darminfecties.

 

01.2 Dientamoeba fragilis

Artikelen -

Chronische buikklachten kunnen duiden op een infectie met darmparasieten, protozoa, organismen die uit slechts één enkele cel bestaan. De twee dikke darmparasieten die in Nederland het meeste voorkomen, zijn Dientamoeba fragilis en Blastocystis hominis. Vaak worden zij beide aangetroffen. Giardia lamblia en Cryptosporidim spp... Lees hier verder over Dientamoeba fragilis.

 

01.3 Giardia lamblia

Artikelen -

Giardia lamblia is als eencellige parasiet berucht en wordt wereldwijd herkend als verwekker van diarree. Giardia lamblia is een parasiet die de dunne darm uitkiest als verblijf. Giardia veroorzaakt wereldwijd bij 200 miljoen mensen ziekte, met een jaarlijkse melding van een half miljoen nieuwe gevallen. In de Nederlandse huisartsenpraktijk... Lees hier verder over Giardia Lamblia.

 

01.4 Blastocystis hominis

Artikelen -

Blastocystis hominis is een fascinerende parasiet, die ongelofelijk vaak voorkomt bij mens en dier. Meer dan 4 miljoen Nederlandse inwoners dragen de parasiet bij zich. Onderzoek van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, RIVM1 geeft aan dat 40% van de volwassen tussen de 15 en de 50 jaar in Nederland Blastocysten in de darm heeft. Lees hier verder over Blastocystis Hominis.

 

01.5 PDS en parasieten

Artikelen -

De diagnose PrikkelbaarDarmsyndroom, PDS, wordt in Nederland gesteld op basis van een aantal kenmerkende klachten, de zg. Rome II criteria. De symptomen van PDS zijn: klachten die langer dan 3 maanden bestaan, vaker per dag ontlasting of slechts enkele keren per week, winderigheid, een opgezette buik, buikpijn, slijm en/of bloed... Lees hier verder over PDS en Parasieten.

 

01.6 Clioquinol

Artikelen -

Clioquinol is in de jaren dertig geïntroduceerd voor oraal gebruik bij amoebendysenterie. In de jaren vijftig is de indicatie uitgebreid tot "alle met diarree gepaard gaande ziekten". Hieronder vielen zomerdiarree, enteritis, gistings- en rottingsdyspepsie. Daarnaast werd het aangeprezen als profylacticum van diarree. Ondanks dat de werking van... Lees hier verder over Clioquinol.

 

01.7 Publicaties D. fragilis

Artikelen -

Recentelijk is het bewijs geleverd dat Dientamoeba fragilis diarree, buikpijn, krampen en tal van vage buikklachten kan veroorzaken. Het organisme is over de hele wereld geïsoleerd uit ontlasting van patiënten met klachten. Een onderzoek meldt dat alle 60 patiënten die met D.fragilis besmet waren symptomen hadden. Lees hier verder over Publicaties over Dientamoeba fragilis.

 

01.8 Artikel 'Beyond Medicine'

Artikelen -

Onderstaande informatie is een respons op het artikel dat gepubliceerd werd in Beyond Medicine nr. 6 in 2005. In dit artikel werd uitvoerig gesproken over bloedparasieten en bijgaande structuur werd afgebeeld. De vermelding 'bloedparasiet' is niet wetenschappelijk: welke parasiet zou hier worden afgebeeld? Het is van belang over medische... Lees hier verder over de Artikel 'Beyond Medicine'.

 

01.9 Vragen over Parasieten

Artikelen -

Vraag: Er zijn parasieten bij mij aangetoond, hoe ben ik daar aan gekomen?

Antwoord: Men wordt besmet door contact met ontlasting van een ander. Besmetting met darmparasieten vindt niet alleen tijdens vakanties in exotische landen plaats, maar vooral ook in de eigen omgeving. Je komt in contact met ontlasting... Lees hier verder over de veel gestelde vragen.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

02. Artikelen over Darmflora en Microbiota

02.1 Darmflora

Artikelen -

De darm is bevolkt met triljoenen bacteriën1, die samen 1 - 1½ kg wegen en als het ware een orgaan vormen. De darmbacteriën produceren vitaminen, maken giftige stoffen onschadelijk en vormen een onmisbare barrière tegen de buitenwereld. Een goede darmflora speelt een essentiële rol in onze gezondheid en immuniteit. Een analyse van... Lees hier verder over Darmflora.

 

02.2 Anaerobe flora

Artikelen -

De darm bevat voornamelijk bacteriën die geen zuurstof kunnen verdragen, anaërobe bacteriën. De microflora van de darm omvat meer dan 500 bacteriefamilies. Een Stanford-groep wetenschappers onderzocht 13.355 DNA-fragmenten van bacteriën aanwezig in de ontlasting en het darmslijmvlies. Het grootste deel kwam overeen... Lees hier verder over Anaerobe flora.

 

02.3 Probiotica

Artikelen -

Darmklachten kunnen worden veroorzaakt door een daling van de aantallen gezonde bacteriën in de darm. Gespecialiseerde laboratoria kunnen via ontlastingsonderzoek een indruk krijgen van de samenstelling van de darmflora.
Bekende probiotische bacteriën zijn: Lactobacillus, Bifidobacterium en E.coli. Probiotica zijn preparaten die levende of gevriesdroogde... Lees hier verder over Probiotica.

 

02.4 Lekkende darm

Artikelen -

De term lekkende darm omschrijft een darmwand die doorlaatbaar is geworden voor ongewenste moleculen, via zeer smalle kanalen die tussen de cellen van de darmwand lopen. Deze kanalen, Tight Junctions, zijn in zowel de dunne als de dikke darm aanwezig. Een belangrijke oorzaak van schade aan de kanalen van de dunne darm is een glutenintolerantie. Bij bacteriële overgroei... Lees hier verder over Lekkende darm.

 

02.5 Nieuwe inzichten

Artikelen -

Probiotica zijn preparaten die levende of gevriesdroogde darmbacteriën bevatten. De officiële wetenschappelijke definitie luidt: "Een probioticum is een preparaat of een product met levende, wel gedefinieerde micro-organismen in voldoende aantallen, dat de microflora in een bepaald orgaan van de gastheer verandert en daarmee een gezondheids- bevorderend.... Lees hier verder over Nieuwe inzichten.

 

02.6 Slijm

Artikelen -

Het epitheel van de darm is een van de snelst groeiende weefsels in het lichaam. Het epitheel groeit van uit de diepte, de cryptencellen, in 6 dagen door naar de top. De taak van het epitheel wordt verlicht door de vele beschermings- mechanismen: De eerste bescherming wordt gevormd door een muceuze laag, de glycocalyx en een ‘unstirred’ waterlaag. Deze... Lees hier verder over Slijm.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

03. Artikelen over Maag en Darm

03.1 Spijsvertering

Artikelen -

De slijmvliezen vormen van mond tot anus een geheel. Ook communiceert het darmslijmvlies met slijmvliezen van andere organen zoals van de blaas en ogen en met het immuunsysteem. De spijsvertering begint al in de mond, waar het eten wordt gekauwd en gemengd met speeksel dat rijk is aan amylase, een enzym dat zetmeel opsplitst... Lees hier verder over Spijsvertering.

 

03.2 Prikkelbare Darm

Artikelen -

Wanneer men chronische darmklachten heeft: opgezette buik, diarreen, verstopping, een wisselend patroon, buikpijn, slijm en mogelijk ook bloed bij de ontlasting spreekt men al snel van PDS, het PrikkelbareDarmSyndroom. Maar in feite mag deze diagnose alleen worden gesteld als alle mogelijk oorzaken zijn uitgesloten. Want er zijn tal van ziekten die... Lees hier verder over Prikkelbare Darm.

 

03.3 Colon en constipatie

Artikelen -

Jaren lang is de dikke darm beschouwd als een orgaan dat vocht absorbeert, de voedsel massa indikt en ontlasting produceert. Er was niet veel over te zeggen. Pas zeer recent blijkt dat de dikke darm een zeer belangrijk en voor een deel nog onbegrepen orgaan is. Studies van het ecomilieu van de darm is zijn wetenschappelijk gezien vandaag de dag een van... Lees hier verder over Colon en constipatie.

 

03.4 Winderigheid

Artikelen -

Bij fermentatie van zetmeel komen er stoffen vrij die de bewegingen van de dikke darm stimuleren. Drie groepen van darmmicroben, methanogenen, acetogens en sulfaat-reducerende bacteriën, waardoor verschillende soorten gassen, worden in de darm geproduceerd: methaan, aceeten, zwavel, waterstof. Tussen de 30 en 62% van de gezonde... Lees hier verder over Winderigheid.

 

03.5 Helicobacter

Artikelen -

Een maagslijmvliesontsteking wordt zeer vaak veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori. De meest voorkomende klachten bij besmetting met Helicobacter pylori zijn pijn in de maagstreek, die vaak toeneemt bij een lege maag, misselijkheid, opgeblazen gevoel, gebrek aan eetlust en soms braken. Een langdurige maag- slijmvliesontsteking... Lees hier verder over Helicobacter.

 

03.6 Maagreflux

Artikelen -

Tijdens het eten slikt men voedsel door en stroomt het via de slokdarm naar de maag. Op de hoogte van het middenrif gaat de slokdarm over in de maag, waar een klepje terugstromen van voeding voorkomt. De maag heeft een volume van 0.9 liter en is ongeveer 25 centimeter lang. Het is een rekbaar orgaan en heeft de vorm van een omgekeerde peer... Lees hier verder over Maagreflux.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

04. Publicaties

04.1 Vitamine D

Artikelen -

Vitamine D vormt een groep vetoplosbare stoffen, die voorlopers zijn van hormonen. De belangrijkste vormen zijn vitamine D2 en vitamine D3. Vitamine D2, calciferol of ergocalciferol, is aanwezig in plantaardige voeding, kaasschimmels en paddenstoelen. Het kan niet door het menselijk lichaam worden geproduceerd. Vitamine D3 bevindt zich in... Lees hier verder over Vitamine D.

 

04.2 Ontgifting deel 1

Artikelen -

Het epitheel van de dunne darm heeft verschillende functies. Het heeft tot taak voedsel op te nemen en ongewenste stoffen buiten te sluiten. De epitheelcellen worden voortdurend vervangen door cellen die uit de cryptcellen omhoog groeien. Niets in het lichaam wordt aan het toeval overgelaten. Cellen kunnen alleen hun functie uitoefenen... Lees hier verder over Ontgifting deel 1.

 

04.3 Ontgifting deel 2

Artikelen -

De mens heeft altijd te maken gehad met toxische stoffen. Stoffen die zijn ontstaan door afbraak van steroïden en bacteriën, giftig voedsel, zoals bessen, planten en paddestoelen en gif van dieren, zoals slangen en insecten. Het lichaam beschikt over een uitgebreid ontgiftingssysteem. Het is te vinden in de lever, de darm en nieren. Ook de huid en de longen... Lees hier verder over Ontgifting deel 2.

 

04.4 Ontgifting deel 3

Artikelen -

Het epitheel van de dunne darm heeft verschillende functies. Het heeft tot taak voedsel op te nemen en ongewenste stoffen buiten te sluiten. De epitheelcellen worden voortdurend vervangen door cellen die uit de cryptcellen omhoog groeien. Niets in het lichaam wordt aan het toeval overgelaten. Cellen kunnen pas delen of hun functie... Lees hier verder over Ontgifting deel 3.

 

04.5 Artritis

Artikelen -

Reuma is een verzamelnaam voor gewrichtsaandoeningen, het wordt omschreven als een pijnlijke, niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Reuma komt voor bij 1 à 2 % van de bevolking. Reumatoïde artritis is een auto-immuunziekte waarbij de membranen en slijmbeurzen rond de gewrichten zijn ontstoken. Auto-immuunziekten... Lees hier verder over artritis.

 

04.6 Hyperinsulinaemie

Artikelen -

Type II diabetes gaat aanvankelijk samen met een te hoog insulinegehalte van het bloed: een hyperinsulinaemie. Bij de diabetes type I die in de jeugd aanwezig is en in sommige gevallen van diabetes type II is er een gebrek aan insuline. Wij noemen diabetes suikerziekte. Dit is een ongelukkig woord, want diabetes is geen ziekte van de bloedsuikers... Lees hier verder over Hyperinsulinaemie.

 

04.7 Glutamine

Artikelen -

Glutamine is het meest voorkomende aminozuur in het menselijk lichaam, het wordt gevormd in de spieren en is noodzakelijk voor de darm, de lever en de hersenen. De darm gebruikt het als energiebron, het is de belangrijkste stikstof donor voor DNA en RNA synthese, dit is vooral belangrijk in weefsel zoals de darm dat zeer snel groeit(1). Glutamine... Lees hier verder over Glutamine.

 

04.8 De begrippen sensitiviteit

Artikelen -

Een positieve uitslag bij iemand die niet ziek is zal bij microscopisch onderzoek niet vaak voorkomen. Als men in het laboratorium parasieten ziet onder de microscoop, zou men in principe met 100% zekerheid kunnen zeggen dat de patiënt besmet is. Tenzij de laborant per ongeluk een monster heeft verwisseld of de parasiet niet goed herkent en het de verkeerde... Lees hier verder over De begrippen sensitiviteit.

 

04.9 Cholestorol

Artikelen -

Artsen laten regelmatig bij patiënten het cholesterolgehalte van het bloed bepalen. Wij maken ons zorgen over de gezondheid van ons hart. En terecht, daar 1 op de 3 mensen in Nederland hart- en vaatziekten ontwikkelen. Cholesterol wordt voorgesteld als de grote boosdoener. Veel artsen richten zich bijna uitsluitend op cholesterolverlaging... Lees hier verder over Cholestorol.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

05. Artikelen over Allergieën

05.1 Allergie

Artikelen -

In een Italiaans onderzoek bij kinderen met obstipatieklachten, bleken de klachten te verdwijnen nadat een koemelkvrij dieet werd ingezet. Na een koemelkprovocatie kregen alle kinderen binnen 3 dagen weer obstipatie. Veel kinderen die geen melk kunnen verdragen hebben ook een allergie voor soja. Bij kinderen met chronische obstipatie... Lees hier verder over Allergie.

 

05.2 Glutenintolerantie

Artikelen -

Een glutenintolerantie, ook coeliakie genoemd (spreek uit: seuliakíe), komt zeer vaak voor in Europa. Recent onderzoek toont aan dat 1 : 100 personen in de westerse1 wereld aan deze ziekte lijdt. Collin2 stelde enkele jaren geleden vast dat in Finland 1.47 % van de bevolking een glutenintolerantie heeft. In Zweden zou coeliakie voor komen bij 3% van.... Lees hier verder over Glutenintolerantie.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

06. Artikelen over Candida ssp.

06.1 Candida Albicans

Artikelen -

Soms is de diagnose vastgesteld op basis van een scoreformulier ontwikkeld door dr. W. Croock, die ruim 20 jaar geleden een boek1 schreef over dit onderwerp. Aan iedere vraag zijn punten verbonden; mensen met hoge scores zouden aan Candida lijden. Klachten kunnen echter samenhangen met allerlei andere ziektebeelden. Een hoge score op... Lees hier verder over Candida Albicans.

 

06.2 Candidaremming

Artikelen -

Candida behoort tot de gisten die overal in de natuur voorkomen, zij groeien op planten en zijn aanwezig in de grond en in het water. Candida omvat een familie, hiertoe behoren oa: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei en Candida parapsilosis. Zuurdesem brood wordt gebakken met “wilde gisten Candida milleri). Ook bier en wijn bevatten... Lees hier verder over Candidaremming.

 

06.3 PDS en Candida

Artikelen -

Drie decennia geleden stelde de Amerikaanse arts Truss dat een ongezonde levensstijl en verandering van voedingsgewoonten en verontreinigende stoffen een overgroei met Candida in de darm konden veroorzaken. Bij een afgenomen weerstand van het gastheerorganisme zou dit kunnen leiden tot een Candida-geassocieerd... Lees hier verder over PDS en Candida.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

07. Artikelen over MGlab & Advies (laboratorium)

07.1 Parasieten Test

Artikelen -

Het nemen van een monster voor parasitair onderzoek. Dit moet plaatsvinden op de dag dat er klachten zijn, met name brijachtige ontlasting of een toegenomen aandrang. Het monster kan elke dag van de week worden genomen en hoeft niet koel bewaard te worden. Parasieten hebben van tijd tot tijd een actieve periode. Gedurende deze tijd heeft... Lees hier verder over Parasieten Test.

 

07.2 Parasitaire Darminfectie

Artikelen -

Een parasiet is een organisme dat zich hecht aan een "gastheer" en daardoor schade aanricht. De parasiet gebruikt de gastheer als voeding waardoor deze verzwakt. Parasieten komen voor bij planten en dieren: luizen, vlooien of wormen bijvoorbeeld zijn parasieten. Bij de mens dringt bijvoorbeeld de malariaparasiet de rode bloedcel binnen, terwijl... Lees hier verder over Parasitaire Darminfectie.

 

07.3 Darmflora Test

Artikelen -

De darm is bevolkt met triljoenen bacteriën1, die samen 1 - 1½ kg wegen en als ware een orgaan vormen. De darmbacteriën produceren vitaminen, maken giftige stoffen onschadelijk en vormen een onmisbare barrière tegen de buitenwereld. Een goede darmflora speelt een essentiële rol in onze gezondheid en immuniteit. Een analyse van de ontlasting... Lees hier verder over Darmflora Test.

 

07.4 Candida Onderzoek

Artikelen -

Klachten van Candida overgroei zijn een opgezette buik, winderigheid, misselijkheid of jeuk. Vaak nemen de klachten toe na consumptie van suiker en zetmeel. Lang niet iedereen heeft gisten in de darm. Analyse van ruim 18.000 ontlastingsonderzoeken toont aan dat ongeveer de helft van de ingestuurde monsters geen gisten bevatte. Wanneer... Lees hier verder over Candida Onderzoek.

 

07.5 Vertering

Artikelen -

Een pH van 6 tot 6.8 is gezond. Een hoge, een alkalische pH ontstaat door een gebrek aan afbraakproducten van vezels, zuurvormende bacteriën zoals bifidobacteriën, lactobacillen en bacteroïden. Een hoge pH hangt vaak samen met rotting en een gebrek aan plantvezels. Een lage pH duidt op verzuring, en soms op een zetmeeloverbelasting... Lees hier verder over Vertering.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

08. Artikelen over Overgewicht

08.1 Hyperinsulinamie

Artikelen -

Diabetes dat op een latere leeftijd ontstaat wordt ouderdomsdiabetes of diabetes type II genoemd. Vaal ontstaat deze ziekte na het 50ste jaar. De leeftijd waarop diabetes begint wordt echter steeds jonger, steeds vaker zien wij dat iemand van 20 jaar al diabetes II heeft. Bij de diabetes type I die op vroege leeftijd begint is er een gebrek aan insuline... Lees hier verder over Hyperinsulinamie.

 

08.2 Koolhydraatarm

Artikelen -

Bij de bakker staat een reclamebord op de stoep, met grote letters is er op geschreven: koolhydraatarm brood. Slim, want de mens wakker geschut door dagelijkse tv programma´s over overgewicht, begint zich zorgen te maken over koolhydraten. Nederland is een dik land geworden, te veel dikke volwassenen en kinderen. Het doet me denken aan... Lees hier verder over Koolhydraatarm.

 

08.3 Overgewicht en Folia

Artikelen -

Overgewicht, diabetes en kanker ontstaat enerzijds door overconsumptie van zetmeel en suikerrijke producten en anderzijds door gebrek aan bladgroen en vezels. Diabetes II, de zg ouderdomsdiabetes, die op steeds jongere leeftijd voorkomt, wordt gekenmerkt door een stijging van insuline. Amerikaanse hartstichting definieert... Lees hier verder over Overgewicht en Folia.

 

 

 

Pagina Top arrow

 

 

 

09. Artikelen over Voeding

09.1 Essentiele Suikers

Artikelen -

Van essentiële enkelvoudige suikers, monosacchariden, is glucose het meest bekend. Ons westerse dieet is rijk aan tafelsuiker dat voor 50% uit glucose bestaat en zetmeel dat voor 100% is opgebouwd uit glucose. Primitieve mensen aten bladgroen, wat slechts 10 gram glucose per kg bevat, en knollen. Ons dieet bevat nu granen zoals tarwe of rijst... Lees hier verder over Essentiele Suikers.

 

09.2 Groenten

Artikelen -

Traditioneel wordt gesproken van de schijf van 5 (4 voor vegetariërs). Men gaat bij dit model er van uit dat men elke dag of bij elke maaltijd voedsel moet kiezen uit elke groep. In dit systeem lijkt brood met boter en kaas en melk een uitstekende keuze. Ook een hamburger voldoet aan dit ideaal: brood, vet, vlees, kaas en een blaadje sla met tomaat. U kunt... Lees hier verder over Groenten.

 

09.3 Genezende Vezels

Artikelen -

Bij een Candida overgroei in de darm is het advies om minder zetmeel en meer vezels te gebruiken en voeding zoals zeerwier dat essentiële suikers bevat. Bij alle darmklachten is het aan te bevelen brood en alle granen (en graanproducten) weg te laten. Graan bevat gemiddeld 65 gram glucose per ons en 3 tot 7 gram vezel, terwijl een ons... Lees hier verder over Genezende Vezels.

 

 

 

Pagina Top arrow

TAGs

advies albicans analyse antibioticagebruik behandeling besmetting blastocystis boek buik buikpijn candida clioquinol coeliakie constipatie daniel darm darmflora darmklachten diarree dientamoeba fragilis genees gentechniek giardia gisten glutenintolerantie hominis jeuk kinderen koolhydraten lamblia maagzweer medisch melk mglab moe ontlastingsonderzoek opgezette overgewicht parasieten paromomycine prikkelbare probiotica reizen review schimmels test tft tropen vermoeidheid voedselallergie winderigheid