Veelgestelde vragen

 

1. Vraag: Er zijn parasieten bij mij aangetoond, hoe ben ik daar aan gekomen?

Antwoord: Men wordt besmet door contact met ontlasting van een ander. Besmetting met darmparasieten vindt niet alleen tijdens vakanties in exotische landen plaats, maar vooral ook in de eigen omgeving. Je komt in contact met ontlasting op het toilet bij het doorspoelen, en ook door de deurknop, het lichtknopje en zelfs de kraan aan te raken.
Wanneer men na toiletgebruik de handen niet goed wast, kan de ontlasting die mogelijk schadelijke organismen bevat, worden overgebracht op de mond. Je komt met parasieten in aanraking door besmet voedsel, verontreinigd water, zelfs zwembaden. Wanneer men buiten de deur eet in een restaurant, snackbar of eetcafé waar geen controle is op de hygiëne en het personeel de handen niet goed wast, raakt het voedsel besmet en bestaat de kans een parasiet op te lopen. Men kan besmet raken door vrienden en familieleden die veel reizen, contact met mensen in de werkomgeving, op school en zelfs thuis doordat de partner of kinderen besmet zijn.
In de verzorging van zieken, ouderen en peuters en ook door intiem contact met de partner kunnen parasieten worden overgebracht.

 

2. Vraag: Hoe voorkom ik besmetting?

Antwoord: Het is belangrijk een besmetting te voorkómen; daarbij gaat het vooral om hygiëne.
● Handen wassen na elk toiletbezoek en de handen afdrogen met een papieren handdoek, de deurknop van het toilet daarna niet meer aanraken.
● Handen goed wassen na contact met kleine kinderen, verschonen van luiers, verzorging van ouderen. In bepaalde beroepen zoals verpleging en vuilverwerking is er een groter risico op besmetting. 
● Altijd handen wassen voor de voedselbereiding en voor het eten. Vooral als met de handen wordt gegeten. Dus ook voordat men een snack neemt of onderweg eet, moeten de handen gewassen worden. Het is niet verstandig in winkels en slagerijen voedsel (plakje worst) te nemen, wanneer aangereikt door een onbeschermde hand.
● Hygiënisch omgaan met voedingsmiddelen, vooral rauw vlees en producten die rauw gegeten worden, kunnen parasieten overdragen. Zorg er voor dat vlees en kip goed wordt gekookt of doorgebakken
● Bij een goede weerstand zal men meestal niet veel merken van een besmetting. Bij infectie is het van belang de weerstand te verbeteren door goede voeding.

 

3. Is het nodig het hele gezin te laten testen?

Antwoord: Bij alle besmettelijke ziekten geldt de regel dat personen waarmee je nauw contact hebt, moeten worden nagekeken.
Wanneer in een gezin slechts één persoon wordt nagekeken en behandeld, ziet men vaak dat de klachten terugkomen. Indien de kinderen of partner ook besmet zijn kan je opnieuw geïnfecteerd worden, wanneer zij niet worden nagekeken en behandeld.  
Oplossing: De ontlasting van de partner en de naaste gezinsleden (soms ook oppas en opa en oma) laten onderzoeken en iedereen die besmet is tegelijkertijd laten behandelen! De genoemde hygiëne-maatregelen thuis streng toepassen.

 

4. Er zijn in mijn ontlasting parasieten aangetroffen, maar ik heb geen klachten. Moet ik behandeld worden?

Antwoord: Bij besmettelijke aandoeningen geldt dat men de partner en gezinsleden laat onderzoeken.
Als de kinderen bijvoorbeeld hoofdluis hebben, zullen alle gezinsleden en ook de kinderen in de klas worden onderzocht op luis. Ook bij seksueel overdraagbare ziekten is het noodzakelijk de partner te onderzoeken en bij infectie te behandelen. Kinderen kunnen darmparasieten opdoen op school en zelfs in het zwembad. 
Het criterium voor behandeling is niet de intensiteit van de klacht, maar het feit dat je een ander kan besmetteen. Wanneer je ongemerkt een ander besmet kan deze persoon jarenlang klachten houden zonder de oorzaak te ontdekken.
Bij besmettelijke darmziekten laat je personen uit de directe omgeving onderzoeken en laat je de school, kinderopvang en ook bij vriend(innet)jes van de kinderen, de oppas, opa's en oma’s weten dat je een overdraagbare aandoening hebt.

 

5. Mijn arts vertelt mij dat Dientamoeba fragilis niet schadelijk is; ik hoef niet behandeld te worden.

Antwoord: Dientamoeba fragilis is officieel erkend als pathogeen – als potentieel schadelijk organisme. Indien u klachten heeft, wordt behandeling altijd geadviseerd.
Gespecialiseerde parasitologische laboratoria hebben niet voor niets specifieke (en kostbare) testen ontwikkeld om deze parasiet op te sporen.
Kinderen hebben vaak buikpijn en/of diarree, volwassenen lang niet altijd. Dat neemt niet weg dat volwassenen vaak een wisselend ontlastingspatroon hebben, anale jeuk, vermoeidheid en zich beduidend beter voelen na behandeling. Zie ook vraag 4.
Personen die alleen wonen, een zeer goede hygiëne en geen klachten hebben, hoeven niet behandeld te worden. Mensen met een partner en/of kinderen moeten wel behandeld worden. Ook al heb je geen klachten, het gevaar bestaat dat je mensen in de nabije omgeving besmet, de gezondheid van de familie gaat altijd voor.

 

6. Ik ben behandeld, maar de klachten zijn niet weg, heb ik de parasiet nog?

Antwoord:
● Is de kuur mislukt? In dat geval zijn de klachten niet veranderd tijdens de kuur of enkele dagen na de kuur weer teruggekomen. Medicijnen zijn voor 75% effectief. Dat wil zeggen bij 1 op de 4 of 5 personen slaat de kuur niet aan. Wij zien de laatste jaren dat Dientamoeba fragilis steeds moeilijker te behandelen is en resistentie tegen medicijnen optreedt. Er moet altijd binnen een week een controle plaatsvinden na de kuur.
● Bent u opnieuw besmet? Waren de klachten weg en zijn ze na enkele weken tot maanden weer teruggekomen, dan bent u opnieuw besmet. Zijn uw familieleden allemaal nagekeken en behandeld? Past u goede hygiëne toe? Men moet opnieuw behandeld worden, maar voordat deze behandeling plaatsvindt, moet je zeker weten dat niemand uit de nabije omgeving besmet is.

● Bij infectie is het van belang de weerstand te verhogen door gebruik van goede voeding, daardoor zal ook de kans van slagen van de kuur te toenemen.

7. Ik ben behandeld voor Dientamoeba fragilis of Giardia lamblia, de parasieten zijn weg, maar ik heb nog dezelfde klachten.

Antwoord:
● Zeer veel mensen (25%) houden na een darminfectie klachten, men kan dit een post- infectieuze darm noemen.
● Door een Giardia lamblia infectie kunnen kinderen intolerant worden voor melk en gluten. Laat deze producten gedurende 2 maanden weg en zie of deze voeding na die tijd wordt verdragen. Indien dat niet het geval is, neem contact op met de huisarts.
● Het is goed mogelijk dat de klachten die men ondervond niet veroorzaakt werden door de parasieten, maar door een andere aandoening. Indien de nacontrole-uitslag negatief is en er nog klachten zijn, is aanvullend onderzoek nodig.
Mogelijke oorzaken zijn voedselallergie, overgevoeligheid voor gluten, melksuiker-intolerantie, afwijkingen van de darmflora etc.

 

8. Ik heb veel klachten en ben besmet met Blastocystis hominis. Mijn arts vertelt mij dat deze parasiet niet schadelijk is. Ik hoef niet behandeld te worden.

Antwoord:
Meer dan 25% van de Nederlandse bevolking draagt deze parasiet bij zich. Ongeveer een derde van de besmette personen heeft klachten.
Blastocystis hominis is een omstreden organisme daar de schadelijkheid niet is vastgesteld. Door DNA analyses is echter recentelijk vastgesteld dat er 10 subtypen bestaan. Blastocystis subtype 3 komt het meest voor bij patiënten die geen klachten hebben en subtype 1 bij mensen met klachten. Type 2 komt mogelijk vaker voor bij mensen met jeuk4.
De analyse van subtypen is nog niet beschikbaar, men kan dus nog niet bepalen met welk type men is besmet.
Bij klachten kan men overwegen te behandelen.

 

Overzicht

  1. Onderzoek aantoont dat er verschillende soorten zijn, het ene type zal meer klachten veroorzaken dat het andere.
  2. Wanneer de darm zeer veel Blastocystis hominis bevat en er klachten bestaan zal men tot behandeling overgaat.
  3. Blastocystis hominis heeft gistachtige eigenschappen. Sommige mensen reageren allergisch op deze parasiet of de omzetproducten van dit organisme, hierdoor kan jeuk ontstaan of misselijkheid.
  4. Blastocystis hominis kan door fermentatie van koolhydraten veel gassen vormen, waardoor de buik opzwelt, daar kan je veel last van hebben. Als proef kan men zetmeel en suiker weglaten uit het dieet om te zien of de klachten afnemen.

 

 

 

 

 

Pagina Top arrow